Szkoła Tropicieli
w Krainie Quatronum
QUBUS GROUP
Informacje o organizatorze
Prev slide
Next slide

Organizatorem Turystyki,
posiadającym niezbędne uprawnienia do organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej jest:

QUBUS Group Sp. z o.o.

40-208 Katowice, ul. Ścigały 10

NIP 954-274-52-73 REGON 243377021 KRS 0000477970
Kapitał zakładowy: 60000,00 zł

wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1016,

posiadająca gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie, Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Oddziału Regionalnego w Katowicach,

prowadząca działalność turystyczną pod nazwą QUBUS Travel.

Wpis do ewidencji Organizatorów Turystyki

ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Śląskiego

przedsiębiorstwa: QUBUS Group Sp. z o.o.

pdf_download

Gwarancja ubezpieczeniowa

CERTYFIKAT
udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej

QUBUS Group Sp. z o.o.

przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji w Warszawie

pdf_download

QUBUS TRAVEL

QUBUS INSTITUTE

QUBUS GROUP

STREFA RODZICA

POMAGAMY DZIECIOM

NASZE ZAMKI

QUATRONUM W MEDIACH

Back to Top