GŁÓWNE DOKUMENTY ORGANIZATORA

Warunki ubezpieczenia NNW dla uczestników

pdf

załącznik do warunków

pdf

Ogólne warunki uczestnictwa

pdf

Regulamin imprez turystycznych

pdf

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

pdf

Informacja o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej

pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia KONTYNENTY

pdf

Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej AXA

pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wypoczynku

pdf

WZÓR UMOWY i KARTY KWALIFIKACYJNEJ
pdf

OFERTA HANDLOWA, WZÓR UMOWY I KARTA KWALIFIKACYJNA, AKTUALNY CENNIK

OFERTA HANDLOWA – ZIMOWISKO
pdf

OFERTA HANDLOWA KOLONIE LETNIE
pdf

AKTUALNY CENNIK ZIMOWISKA

pdf

AKTUALNY CENNIK KOLONIE LETNIE

pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Ankieta
dla rodziców

pdf

Druk – specjalna dieta uczestnika

pdf

Druk
rezygnacji z udziału

pdf

Druk – odbiór uczestnika przez osobę trzecią

pdf

Druk – reklamacja imprezy turystycznej

pdf

Druk
dawkowanie leków

pdf

STREFA RODZICA

Strefa_Rodzica_Z

POMAGAMY DZIECIOM

akcje_charytatywne_ziel

NASZE ZAMKI

Nasze_zamki_Z

QUATRONUM W MEDIACH

quatronum_w_mediach_ziel
Back to Top